Бюро перекладів Glebov
03049, м. Київ, вул. Брюллова 12, оф. 5
office@glebov.com.ua

Для завантаження: шаблон перекладу витягу з реєстру з литовської мови на українську мову

Підпис не підтверджено
Документ електронним підписом
підписала Прізвище та ім'я
Дата: Дата цифрами р. ЧАС ВИДІЧІ ЦИФРАМИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
вул. Львово 25-101, 09320, м. Вільнюс, тел. (8 5) 268 8262, факс. (8 5) 268 8311,
ел.п. info@registrucentras.lt

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
ЕЛЕКТРОННИЙ СЕРТИФІКОВАНИЙ ВИТЯГ З
РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
Дата цифрами р. ЧАС ВИДІЧІ ЦИФРАМИ
КЛЮЧ ДОСТУПУ: ЦИФРАМИ
Витяг, отриманий за допомогою цього ключа доступу, є офіційним документом. Треті особи, які отримали діючий ключ доступу від юридичної особи, філії або представництва, не можуть вимагати надання роздрукованого на папері витягу з реєстру, оскільки документ, підписаний безпечним електронним підписом, має таку саму юридичну силу, як і письмовий документ.
1. У реєстрі юридичних осіб зареєстровано:
Назва: НАЗВА українською, а у дужках литовською
Код: Номер цифрами
Організаційно-правова форма: Закрите акціонерне товариство
Юридичний статус: Юридичний статус незареєстрований
Адреса місцезнаходження:
Код об’єкту в реєстрі нерухомого майна:
Дата реєстрації:
Версія:
Стан даних: Дані повністю впорядковані

2. Філії, представництва, зареєстровані в Литві: записи відсутні
3. Капітал і акції:
Розмір статутного капіталу: цифрами євро
Кількість акцій: цифрами шт.
Кількість простих іменних акцій: цифрами шт.
Номінальна вартість однієї простої іменної акції: цифрами євро

4. Цілі та види діяльності:
Цілі: торгівля, виробництво, послуги

5. Органи:
5.1. Загальні збори акціонерів
Зареєстровано: З дата цифрами

5.2. Керівник
Зареєстровано: З дата цифрами

5.2.1. Особа: Ім'я та прізвище українською та латиницею в дужках, дата народження цифрами, місце народження, посада
Дата призначення (обрання) дата цифрами
Зареєстровано: З дата цифрами
адреса українською

6. Учасники: записи відсутні

7. Правило, за яким особи діють від імені юридичної особи:
7.1. Одноосібне представництво
Зареєстровано: З дата цифрами
Опис: Від імені юридичної особи діє керівник

8. Ліцензійна діяльність: записи відсутні
9. Інші дані:
Початок фінансового року: цифрами
Кінець фінансового року: цифрами
10. Відмітки: записи відсутні
11. Банкрут: записи відсутні
12. Обмеження діяльності: записи відсутні
13. Установчі документи:

13.1. Статут
Дата документу: дата цифрами
Зареєстровано: дата цифрами

14. Інша інформація: записи відсутні
15. Контактна інформація:
Мобільний телефон:
Адреса електронної пошти:
Адреса інтернет-сайту:

Дата цифрами р. ЧАС ВИДІЧІ ЦИФРАМИ

Витяг справжній, має силу prima facie


Документ підготовлений:

Головним реєстратором Прізвище та ім'я

4-ої Вільнюської групи реєстру юридичних осіб
Вільнюського відділу РЮО
Департаменту реєстру юридичних осіб
Усний переклад

Послуги кваліфікованих перекладачів для різноманітних заходів.

Курси іноземних мов

Glebov пропонує курси іноземних мов. Можливе проведення групових та індивідуальних занять.

Письмові переклади документів

Переклад документів як для фізичних, так і для юридичних осіб.

Засвідчення перекладів

Усі переклади, які зробили наші перекладачі, ми можемо засвідчити нашою печаткою або нотаріально.